Sapa Technology

Vision

Sapa Technology är Sapa gruppens gemensamma forsknings- och utvecklingsbolag, här finns specialister inom allt från tillverkning till användning av aluminium.

Sapa Technology ska stimulera och aktivt delta i affärsutveckling, teknisk- och processutveckling inom hela koncernen. Vi fokuserar på allt från kontroll av legeringars innehåll till förändrade produktionsprocesser för att tillfredställa kundens önskemål.

Sapa technology bedriver utvecklingsprojekt i samarbete med Sapa-bolagen och deras kunder samt universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Sedan Augusti 2011 finns även Sapa Technology representerat i Shanghai. Där kommer vi att fortsätta stötta Sapa Heat Transfer samtidigt som vi ser en ökad efterfrågan på forskning- och utveckling inom Sapa Profiler i Asien.

2010 arbetade ca 70 personer på Sapa Technology, av dessa har ca 70% universitetsexamen och ca 25% doktorstitel.

Sapa Technology

Projektportföljen består av två lika stora delar; värmeväxlarband och profiler. Inom dessa områden arbetar vi med:

  • Legeringsutveckling; korrosionsbeständighet, lödbarhet, hållfasthet
  • Processförbättringar; hur vi behandlar materialet och hur det påverkar slutprodukten
  • Ytbehandling; energieffektivare processer, förbättrad kemikalie användning, beständigare ytbehandlingar
  • Applikationer; integrerade lösningar, fogade och bearbetade detaljer

I vårt arbete använder vi oss bland annat av svepelektronmikroskop för att analysera mikrostrukturen i materialet. Vi har en avancerad 5-axlig maskin för att utveckla friktionssvetsning (FSW) av aluminium profiler. I kemilaboratoriet kan vi analysera oljor, ytskikt och miljöparametrar.

Energiriket

Sapa Technology bidrar aktivt till att reducera vikten i fordon både inom värmeväxlar band och profiler genom att ta fram nya material och effektivare lösningar till Sapas slutkunder.
Vi arbetar aktivt med att återvinna vårt eget material i våra egna omsmältverk, vi utvecklar både processen och legeringar som bidrar till att minska energikonsumtionen sett över hela livscykeln för materialet.

www.sapagroup.com