Klimatteknik i Östergötland AB

Vi är ett entreprenad- serviceföretag som i huvudsak utför:

 • Projektering
 • Svetsrökutsug
 • Utsug oljedimma
 • Högvakuumanläggningar
 • Service
 • El & Styr undersökningar / Åtgärder
 • Energiutredningar
 • Ventilation
 • Tillverkning av plåtdetaljer kantigt – runt samt takplåt
 • Vi ritar i AUTOCAD 2013 och MagiCad
 • Injustering av luftbehandlingsanläggningar med senaste mätteknik
 • Spårgasmätning
 • Besiktningar
 • Installation

Vi levererar Totalentreprenader med bygg – ventilation – vvs – el – kyl mm. Vi tar hand om fastighet service: VVS, El, Oljebrännarservice mm.

Vi har behörighet för: -OVK Besiktning – Kvalitetsansvarig enl. PBL – Allmän Elbehörighet

Företaget har varit verksamt sedan -93. Vi arbetar med Fastighetsbolag, Industrier, Lantbruk och privata kunder.

VärmeSanitet och Klimattteknik är dotterbolag till Finérs Förvaltning AB. Vi har kontor och verkstad i Finspång samt filial i Norrköping.

Värme & Sanitet i Östergötland AB

Vi utför:

 • Projektering / Beräkningar
 • Rör, Hydraulik och Processanläggningar
 • Rör & värme installationer
 • Industriservice
 • Service och injusteringar
 • Installation
 • Specialistkompetens – svetslicens mm

Aktiebolaget har varit verksamt sedan 2001 då det köpte gamla Kompanibolaget som har varit verksamt sedan 1990. Vi arbetar med Fastighetsbolag, Industrier, Lantbruk och privata kunder.

Klimatteknik i Östergötland AB
VärmeSanitet i Östergötland AB
Skäggebyvägen 45
612 44 Finspång

Telefon: 0122-10170/14245
Fax: 0122-10177
E-post: info@klimatteknikab.se

www.klimatteknikab.se