KL Industri AB

Företaget har lång erfarenhet av att hantera distribution av el på ett tryggt och säkert sätt. Vi har arbetat inom detta område i över 60 år. Idag har vi nordens modernaste produktionsanläggning för en flexibel tillverkning av nätstationer och ställverkshus. Något vi sedan starten värnat om är vårt arbetssätt gentemot våra kunder. Där tillhör lyhördhet tillsammans med ett stort tekniskt kunnande och leveransprecision nyckelbegreppen

Kraven på våra produkter och tjänster ökar allt mer

Ständiga förbättringar är ledorden för oss. Vi investerar ständigt i ny kunskap och nya maskiner för att ligga i framkant. Idag har vi utvecklat kundanpassade och modulariserade standardnätstationer. Detta kommer att medföra fördelar för våra kunder då våra stationer kommer att se lika ut oberoende av vilken storlek de har. De kommer också att ha samma monteringssätt. Det som skiljer stationerna åt är den inre konfigurationen.

Vår serie av modulbyggda transformatorstationer har genom sin utformning och konstruktion en inbyggd flexibilitet för att passa marknadens alla behov utan att för den skull tappa i trygghet eller säkerhet. Flexibiliteten stannar inte vid de funktionella anpassningarna. Vi har också vinnlagt oss om att få nätstationer som även exteriört är anpassningsbara.
På så sätt kan kiosken anpassas för de mest skiftande miljöer med hjälp av olika typer av fasadbeklädnader och taktyper. De arkitektoniska kraven ökar alltmer då transformator-kioskerna kommer närmare boendemiljö.

Kvalitetsledningssystem

Att arbeta med högspänning och lågspänning ställer stora krav. Det gäller såväl våra produkter, vår personal samt vår miljö. Det är något som vi har tagit till oss och vi arbetar sedan lång tid med aktiviteter inom kvalitets- och miljöområdet.

Sedan mitten av 90-talet har vi varit kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14001. Genom vår certifiering är också kvalitetsbegreppen implementerade hos vår personal.

Våra kunder känner också en trygghet då vi har full kontroll över alla våra processer. I slutändan är det våra slutanvändare, sådana som du och jag, som ska känna trygghet. Trygghet när det handlar om produkter från KL Industri.

KL Industri AB
Box 2039
612 02 Finspång

Telefon: 0122-243 00
E-post: info@kl-industri.se

www.kl-industri.se