Jernbro

Jernbro är en av Sveriges ledande aktörer inom industriservice. Varje dag, året om, hjälper vi svensk industri att snurra både säkrare och mer effektivt.

Vårt erbjudande är brett. Djup kompetens gör att vi kan utveckla både ditt underhåll och din produktionsanläggning. Målsättningen är att förbättra din produktivitet och samtidigt minska totalkostnaden, så att du får en mer säker, mer effektiv och mer tillgänglig produktionsanläggning.

Du får tillgång till stora resurser och djup kompetens. Vi är över 750 medarbetare och finns nära dig på 20 orter.

Hos Jernbro i Finspång arbetar 240 personer. Navet i verksamheten är industriservice och tjänster anpassade för tillverkningsindustrier, främst inom stål och metall.

Bland kunderna finns Gränges Sweden AB, Siemens, Sapa, SSAB, Finspångs Tekniska Verk, KL Industri AB och bostadsbolaget Vallonbygden.

Vi finns lokalt där du som kund finns. Närheten medför att kompetensen finns på orten och att vi kan snabbt tillhandahålla rätt resurser vid rätt tidpunkt. Närhet gör också att vi lär känna dina processer och utmaningar. Målsättningen är att orten ska växa och utvecklas med oss.

Vi har lång erfarenhet från följande industrier: tillverkande, kemisk, stål, livsmedel, läkemedel, papper och massa samt kraft och värme.

Våra kunder är både från de små och medelstora företagen lokalt, till de stora internationella koncernerna. Vi följer också med våra kunder ut i världen och hjälper till med både uppdrag och maskinleveranser.

Jernbro har en årsomsättning på 1 000 MSEK kronor.

www.jernbro.com