Industrikompetens

Industrikompetens och Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av Rekrytering, Bemanning och Omställning och våra kunder finns främst inom industri och IT. På uppdrag av våra ägare är vi djupt engagerade i utbildningar och kompetensförsörjningsfrågor och fungerar som en naturlig samlingspunkt för våra kund- och ägarföretag genom våra olika nätverk.

Sedan starten 1997 har Industrikompetens varit en komplett, industriell kompetensförsörjningspartner i med- och motgång. Vi har alltid haft fokus på långsiktig kompetensförsörjning i nära samarbete med våra ägare och kunder. 2013 förvärvades Skill och därmed breddades vårt erbjudande inom IT, teknik och administration. Nu arbetar Skill och Industrikompetens sida vid sida i samma lokaler med två starka varumärken.

Industrikompetens är idag ett av Östergötlands största bemannings- och rekryteringsföretag med en nationell leveransförmåga. Våra ägares önskan är att vi ska vara deras förlängda arm och säkerställa att de får kompetensförsörjning av högsta kvalitet. Oavsett var vi verkar ska vi fortsätta vara det goda exemplet och säkerställa avtalsenliga villkor för de medarbetare som vi hyr ut. Vi ska alltid närvarande och lyhörda för kundernas och våra konsulters behov.

Många år har passerat sedan starten och grundtankarna med Industrikompetens är fortfarande lika aktuella. Att samordna, planera och stödja företag i med- och motgång, skapa och driva nätverk för industri- och teknikföretag samt att aktivt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen är vårt uppdrag. Med hjälp av den återinvestering som våra ägare gör har vi möjlighet att göra detta varje dag.

www.industrikompetens.se