Industriell Laststyrning

Industriell Laststyrning är ett konsultföretag som arbetar inom området hållbar energianvändning. Fokus i arbetet ligger på energikartläggning, energieffektivisering och utbildning.

Vårt kontor ligger strax utanför Motala och med kunder i både Sverige och kringliggande länder vill vi bidra till hållbar samhällsutveckling och minskad miljöbelastning. Vi vill även öka konkurrenskraften i företagande och fastighetsförvaltning och våra kunder är små, medelstora och stora företag.

Kontaktuppgifter

Industriell laststyrning
Stora Boda 29
590 34 Tjällmo

E-post: peter.karlsson@indlast.se
Telefon: 0141-611 38
Mobil: 070-828 11 51