Gränges

Om Gränges – innovative aluminium engineering

Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren.

Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Shanghai och i Finspång, där verket i Finspång primärt levererar till europeiska och nordamerikanska marknaden, med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 210 000 ton. Grängeskoncernen har omkring 1 000 anställda varav i Finspång ca 370 personer som arbetar inom utveckling, produktion, försäljning och andra stödfunktioner och 23 personer som arbetar med forskning och utveckling. Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare. För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.

Gränges Sweden AB
612 81 Finspång

Telefon: 0122-838 00
E-post: info@granges.com

www.granges.com