Finspångs solvärme

Finspångs solvärme är ett ungt och expansivt företag. Efter att ha börjat som fritidsprojekt under några år växte efterfrågan hos kunderna så pass att behovet av att växla upp ledde till att företaget startades i Finspång i slutet av 2009. Första året, 2010, började blygsamt med en omsättning på en kvarts miljon kronor, en summa som 2011 passerades redan i maj.

Finspångs solvärme tillverkar och säljer solfångare med tillbehör av hög kvalitet. Vi erbjuder alltifrån kompletta värmesystem till byggsatser som kunderna själva kan montera. Vi vill även slå hål på fördomarna om att solenergi är komplicerat eller att den inte lönar sig att installera, vilket tyvärr är en förekommande uppfattning. Därför satsar vi mycket på att konstruera och tillverka våra solfångare så kostnadseffektivt som möjligt utan att tumma på vare sig kvalitet eller kapacitet. Vi ifrågasätter och utvärderar kontinuerligt våra val av material och metoder och utvecklar således våra produkter hela tiden. Vi lägger därför också stor vikt vid att förmedla våra kunskaper om solenergi och styrsystem för att öka våra befintliga och framtida kunders medvetenhet och kompetens och därmed också minska de tvivel som kan tänkas finnas för att investera i en miljöriktig solvärmeanläggning för framtiden.

Att solenergin är miljövänlig är det få som bestrider, men vi vill gå ett steg längre och tänka miljövänligt hela vägen från början. Detta gäller allt ifrån val av material till val av leverantörer i närområdet för att minska transporter, metoder, återvinning, utnyttjande av informationsteknik m.m.

Vår affärsidé kan således sammanfattas så här

Finspångs solvärme tillverkar och säljer solfångare och tillbehör med en hög kostnads-, kvalitets- och miljömedvetenhet genom hela processen, samt bidrar med kompetent och personlig service till kunderna.

Finspångs solvärme är ett lysande exempel på ett litet företag som vuxit upp just i Finspång tack vare de företag som redan finns etablerade på orten. Kunskapen om och närheten till tillverkare och underleverantörer bidrog till att hela tanken om företaget föddes från början. Läget i Finspång och närheten till övriga energiföretag är perfekt för att kunna fortsätta nå målet att minimera miljöbelastning och pris och samtidigt maximera kvalitet och kompetens.

Finspångs Solvärme
Fågelsångsvägen 14
612 41 FINSPÅNG

Telefon: 070-522 64 08
E-post: info@finspangssolvarme.se

finspangssolvarme.se