Finspångs kommun

Finspångs kommun ligger idylliskt ca 2,5 mil väster om Norrköping utmed Riksväg 51 mot Örebro. Vi är för tillfället cirka 21000 som bor i Finspång men har under de tre senaste åren ständigt blivit flera.

Redan för 400 år sedan gjorde den goda tillgången på järnmalm och skog tillsammans med vattenkraft att Finspångs bergslag blev ett industriellt centrum. Finspång är idag en levande industriort och flera internationella storföretag har såväl produktion som utveckling och ledningsfunktioner i Finspång. Därtill kommer ett varierande näringsliv med många små och medelstora företag inom en mängd olika områden. De största arbetsgivarna i kommunen är Siemens industrial Turbomachinery AB och Gränges.

Det finns en stark tradition av entreprenörs- och utvecklingsanda bland företagen i kommunen. Många nya företag med specialkompetens har vuxit kring den traditionella industrin. Detta ger en hög koncentration av kvalificerad arbetskraft och stora konkurrensfördelar. Ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv har gjort Finspång till en levande industriort med stark framtidstro.

Finspång är också en del av en spännande regionen vilket gör att vi har nära till viktiga knutpunkter som flygplatser, hamn och universitet. I regionen bor totalt ca 420 000 personer och det finns ca 100 000 jobb inom 50 minuters pendling. Detta tillsammans med satsningar på god infrastruktur, både när det gäller vägar och bredband gör att Finspång står väl rustat för att möta framtiden.

www.finspang.se