Curt Nicolin Gymnasiet

Som en av Sveriges första friskolor har CNG sedan 1996 utmanat skolvärlden med de vassaste gymnasieprogrammen. Curt Nicolin Gymnasiet har från start varit icke vinstdrivet – Non profit!

Skolan erbjuder Teknikprogrammet, Industritekniska programmet, El- och Energiprogrammet samt Vård- och Omsorgsprogrammet. Dessutom har CNG som en av få skolor i landet T4 – ett fjärde år på Teknikprogrammet som mynnar ut i en Gymnasieingenjörsexamen inom produktionsteknik.

Curt Nicolin Gymnasiet ägs av regionens industri och Finspångs kommun. Man har mycket goda relationer med Mo Gård, Landstinget och andra aktörer på vård- och omsorgssidan. Skolan finns mitt i det industritäta Finspång med tillgång till många företag och organisationer i sin närhet. Från och med hösten 2014 finns CNG i helt nya moderna lokalen mitt i Finspång.

www.cng.se