Projektet Energiriket går i mål

Projektet Energiriket går mot sitt slut

 Den 31 december avslutas projektet ”Energriket- en plattform för effektiva och hållbara energilösningar” och nu pågår arbetet med att både slutföra arbetet med att samla in resultat i energieffektiviseringsarbetet hos företagen samt genomföra olika aktiviteter där kunskap och resultat sprids till andra.

Under juni månad fick vi se Volvo Construction Equipment och Gränges Sweden AB dela med sig av sina kunskaper, se nyhetsbrev från juni 2018. Denna workshop följdes senare upp med ytterligare en workshop som genomfördes den 13 november på Finspång Conference Center där företagen fick dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till andra företag.

 

Deltagare i workshop den 13 november

För att sammanfatta de diskussioner som fördes under workshopen så kan man generellt sett är det tydligt att genom medverkan i projektet Energiriket och i de workshops som genomförts kan ses en betydligt mer aktivitet hos företagen med sitt klimatarbete. Självklart påverkar även den allmänna debatten kring temperaturhöjningar själva viljan och intresset att arbeta med att minska sitt företags klimatpåverkan.

Det poängteras av flera företag att man tack vare projektet Energiriket har man fått väldigt bra hjälp från de studenter som genomfört energikartläggningarna, på så sett har man fått konkret vetskap om sitt företags energisituation, dvs vad som kan göras och vad ger det för möjlig effekt.

Vidare så visar företagen på lite olika arbetssätt i energieffektiviseringsarbetet. Man har helt enkelt olika mognadsgrader och även förutsättningar kring vad man kan göra och hur man skall göra för att nå lägre energiförbrukning. En annan stor påverkan har ekonomiska förutsättningar av att kunna införa energieffektiva lösningar i sina företag.

Vad har Energiriket projektet gett för resultat efter de 3 år projektet drivits?

Ett av projektets övergripande målsättning var att driva energinätverk i Östra Mellansverige med små och medelstora företag där företagen får hjälp med energikartläggningar utförda av studenter från Linköpings Universitet. En bra lösning där studenter och företag kan mötas och som kan leda till framtida arbeten. Totalt sett var målsättningen att nå en energibesparing på 16 GWh.  I de energinätverk som startats och de kartläggningar som genomförts (11 st) har 1,1 GWh i energibesparing uppnåtts och ytterligare 1,3GWh finns som potential hos företagen som har deltagit i energinätverken. Skulle man räkna ut ett snitt och skala upp det på 40 företag som ansökan angav så skulle resultatet vara 9,1 GWh timmar i möjlig potential. En stor utmaning har varit att få fram tillräckligt många studenter till att göra energikartläggningar. Det bromsade tyvärr rekryteringen av företag till energinätverk.

Vidare har projektet samverkat med en mängd olika aktörer där Teknik College varit en viktig part. Projektet har involverats i uppfinnartävlingen Blixtlåset med en priskategori energi och miljöteknik och vid ett flertal tillfällen varit ute och genomfört inspirationsdagar hos olika gymnasieskolor tillsammans med universitet och företag. Flera intressanta idéer har presenterats och som i flera fall bidrar till ökad hållbarhet.

Vi vill från projektets sida tacka för ett gott samarbete under projektets gång! Samtidigt vill vi uppmana till att fortsätta arbeta med att minska klimatpåverkan som bidrar till en hållbar framtid!