Peikko Sverige bygger fundament till vindkraftverk

Peikko Group´s Svenska dotterbolag, Peikko Sverige AB har fått förtroendet att leverera gravitationsfundament till Markbygden ETT vindpark som ligger väster om Piteå. Peikko levererar armeringspaket innehållande specialarmering MODIX® samt stans- och skjuvarmering PSB® till de första 16 fundamenten. Peikko ansvarar också för konstruktionen av fundamenten. Leveranserna är planerade att utföras under 2017 och den första delen av parken ska vara i drift i slutet av 2019.

http://www.peikko.se/nyheter/peikko-levererar-gravitationsfundament-till-markbydgen-vindpark-i-norra-sverige/