Om Energiriket

Energiriket har under de senaste åren samlat företag och offentliga aktörer under namnet Energiriket och genomfört aktiviteter i syfte att stärka företagen och informera om verksamheten lokalt och regionalt i Östergötland. För att ytterligare intensifiera arbetet och öka konkurrenskraften hos medlemmarna bildades det under 2014 en ekonomisk förening för att kunna utveckla verksamheten ytterligare.

Vår vision

”Energiriket är ett begrepp och ett självklart centrum för kompetens, forskning och utveckling inom energi och miljöteknik”.

Bakom vår vision ligger ett starkt engagemang och en tro på en god framtida utveckling. Detta vill vi att medlemmarna ska brinna för. Energiriket är bara en aktör, ett verktyg, en motor för utveckling medan vi alla, tillsammans, arbetar mot visionen.

Energirikets verksamhetsidé

”Vi ska genom samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer förbättra medlemmarnas konkurrenskraft, attraktivitet och tillväxt och därmed även locka nya företag till regionen”.