Grytek får nya ägare

AS HARJU ELEKTER har 2018-01-08 blivit ny ägare i GRYTEK AB.

Med den nya bolagsgruppens gemensamma resurser, kunnande och synergier, skapas stora förutsättningar för ökade marknadsandelar i Sverige, Skandinavien och …

Agenda 2030 visar vägen

Seminariet ”Agenda 2030 visar vägen” gick av stapeln i Linköping den 30 Oktober. Väldigt viktiga frågor som diskuterades med fokus på hur vår region skall arbeta för att nå de …