Ny styrelse vald i Energiriket vid årsstämman

Energiriket går med raska steg mot en förändring i verksamheten mot att bli ett tillväxtbolag. Ett viktigt steg togs den 4 December i samband med den extra bolagsstämman som tidigare informerats om antogs en ny bolagsordning och i samband med den ordinarie årsstämman den 29 januari 2019 valdes en ny styrelse till bolaget. Se bifogat protokoll.Protokoll stämma 2018 East Sweden

Jag vill passa på att tacka för mig och den tid jag haft i Energiriket, då jag nu går in i nya utmaningar. Det har varit en lärorik tid och väldigt stimulerande att få arbeta med att bidra till en mer hållbar värld i de projekt som drivits i verksamheten. Inte minst det projekt vi under 3 år arbetat med att minska klimatpåverkan hos små och medelstora företag i Östra Mellansverige.

Vill tacka alla jag arbetat med för ert engagemang och stöd. Våra vägar möts säkert igen…

Med vänliga hälsningar

Jens Zetterstedt VD