Klimatklivet som stöd för att investera i laddinfrastruktur

Klimatklivet – ansök om bidrag för elbilsladdning

Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2017. Sedan 2015 har över 1 miljard kronor delats ut i stöd till lokala klimatinvesteringar, och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner kronor per år att fördelas.

Som företagare finns möjlighet att via Naturvårdsverket ansöka om bidrag för etablering av laddinfrastruktur, ta chansen att ansöka om stöd! Detta är ett toppenläge för företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Vad är riktlinjerna för Klimatklivet?

– Alla utom privatpersoner kan ansöka
– Ni kan få upp till 50% av investeringen i bidrag
– Laddplatsen/laddpunkt får kosta max 20.000 ink. moms
– Laddstationen skall ha: Energimätning, Typ2-uttag & Mode3-laddning

Hör gärna av Er till Energiriket eller Chargestorm för råd och vägledning inom Klimatklivet!

https://chargestorm.se/laddlosningar/klimatklivet-ansok-om-bidrag-elbilsladdning