Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar 

Möjlighet till finansiering av klimatinvesteringar

Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle.

Exempel på åtgärder?

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

  • fasa ut fossil energi
  • ta tillvara restvärme
  • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
  • uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
  • minska utsläppen av metan eller lustgas
  • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål
  • cykelbanor och infrastruktur för cykel

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsamma utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.

Möjlighet för många att söka

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting/regioner, organisationer och stiftelser.

Tider för ansökan under 2018

Ansökningsverktyget är öppet:

  • 15 januari, 09.00 till 15 feb, 17.00. Beslut planeras till maj.
  • 17 april, 09.00 till 17 maj. beslutet planeras till september.
  • 27 augusti, 09.00 till 27 september. Beslut planeras till december.