Grytek får nya ägare

AS HARJU ELEKTER har 2018-01-08 blivit ny ägare i GRYTEK AB.

Med den nya bolagsgruppens gemensamma resurser, kunnande och synergier, skapas stora förutsättningar för ökade marknadsandelar i Sverige, Skandinavien och Baltikum.

Energi i dess olika former kommer att bli än viktigare framöver och branschen är expansiv med många affärsmöjligheter.
Målsättningen är med befintliga-nya affärer och bolagsförvärv att omsätta cirka 200-300 MSEK inom 2-3 år i Sverige.

Se mer info på Gryteks hemsida: