Extra bolagsstämma beslutade om nya stadgar

Den 4 December genomfördes en extra bolagsstämma i East Sweden Energy. Beslut togs att förändra stadgarna i bolaget i syfte att utveckla East Sweden Energy till Tillväxtbolag. Under 2019 kommer förändringarna att genomföras vilket innebär att verksamheten förändrar sin profil och kommer att arbeta med att utveckla Finspång mot den strategi som lagts med vision 2035.

Tillväxt Finspång ska arbeta med att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för att förverkliga Vision 30/35 där tillväxtmålet är att Finspångs kommun år 2035 har 30 000 invånare.

Tillväxt Finspångs ska göra detta genom att arbeta långsiktigt och hållbart för orten Finspångs bästa. Föreningen ska samla näringslivet, kommunen och andra aktörer för att offensivt bidra till att det ska vara bra att verka, bo och leva i Finspångs kommun.

Detta ska stärka medlemmarnas och därmed innevånarnas framtidstro och skapa ett ambassadörskap och en stolthet kring Finspångs som ort.

Vision 30/35 tar sitt avstamp i dessa centrala punkter för Finspångs utveckling

  • Finspång präglas av innovation, proaktivitet och mod
  • Finspång är en attraktiv boendeort för hela regionen
  • Finspång har regionens högsta sysselsättningsgrad
  • Finspångs skolor är bäst i regionen
  • Finspång har universitetsutbildning
  • Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid
  • Finspång har ett kulturliv som överraskar och underhåller
  • Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling
  • Finspångs ska ha en hållbar social utveckling

 

Tillväxt Finspångs ska vara en förening som inspirerar och stöttar utveckling, kompetensförsörjning och samarbete och som skapa förutsättningar för nytankande, nätverk, affärer och etableringar i hela Finspångs kommun.

 

Föreningen ska vara en mötesplats och ett forum för dialog mellan företagare, organisationer, kommunen samt andra myndigheter för att stärka utvecklingskraft och främja dialog. Tillväxt Finspångs är också den organisationen som utvecklar varumärket Finspång och marknadsför det i enlighet med Vision 30/35.