Dataskydd

Data skydd

Så här hanterar East Sweden Energy personuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

East Sweden Energy
Finnvedsvägen 4
612 30 Finspång
Organisationsnummer: 769628-6314

Jens.zetterstedt@energiriket.com

Personuppgifter

När du använder vår hemsida eller lämnar information om dig till oss godkänner du att vi sparar dina personliga uppgifter i de system vi använder för att utföra vårt arbete och fullgöra våra plikter gentemot finansiärer och myndigheter, eller för att göra ditt besök på vår hemsida smidigare och enklare. Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt.
Dina personuppgifter delas endast med tredje part för att fullgöra avtal eller rättslig förpliktelse, med projektfinansiärer i samband med rapportering, och med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Personuppgift som skickas till projektfinansiärer inom EU-program kan komma att skickas till tredje land.

Vad är en personuppgift? 

Ditt namn, ditt telefonnummer, din e-postadress, ditt IP-nummer, ett identifierbart foto, en videofilm där du medverkar – alla uppgifter som sparas i en fil eller ett register som kan identifiera dig som person räknas som en personuppgift.
Varför behandlar vi din personliga information?

Vi behandlar informationen för att administrera, tillhandahålla och analysera användningen av våra tjänster och uppdrag.

  • För att kunna skicka dig vårt nyhetsbrev. Vill du inte fortsätta prenumerera så finns möjlighet att för att avsäga sig prenumerationen genom att meddela ansvarig för organisationen.
  • För att kunna svara på epost som skickas till oss.
  • För att kunna organisera seminarier, möten och utbildningar, eller andra projektaktiviteter.
  • För att kunna informera om vår verksamhet på möten/seminarier, via vår hemsida eller sociala medier eller andra relevanta sammanhang
  • För att kunna rapportera aktiviteter inom de projekt vi driver, vilket är ett krav från projektfinansiärerna. Vi sparar personuppgifterna som samlas in inom ett projekt så länge som finansiärerna kräver, vilket är olika länge för olika finansiärer, samt så länge bokföringslagen kräver det, vilket är upp till sju år. Finansiärer är till exempel, EU:s struktur- eller regionalfonder, nationella myndigheter, regionala aktörer som regioner eller länsstyrelser.
  • För att kunna sammanställa statistik och analysera trafiken på hemsidan, samt för teknisk administration och utveckling av hemsidan.

Följande personer har access till din personliga information: anställda vid East Sweden Energy. Du har rätt att utan kostnad en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av East Sweden Energy. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

För att begära ut dina personuppgifter, skicka ett brev till East Sweden Energy, Finnvedsvägen 4, 612 30 Finspång

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I enlighet med Dataskyddsförordningen (2018-05-25) behandlar East Sweden Energy personuppgifter. Behandlingen sker med uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke som legal grund. Samtycke kan när som helst återtas och meddelas genom ett brev till East Sweden Energy, Finnvedsvägen 4, 612 30 Finspång.

 

Cookies

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare, och kan minnas val du tidigare gjort och information du fyllt i. Syftet är att det ska bli enklare och snabbare att surfa. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en besökarens surfande. East Sweden Energy sparar ingen personlig information via cookies.

Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.
Cookies kopplade till tredjepartsprogram på vår webbplats

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem besökaren är. Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Vi bäddar in och länkar till bland annat Facebook och Twitter.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som ändrades 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies/kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor, samt ändamålet med användningen av kakorna. Webbplatsen ska informera om hur kakor kan undvikas. Du som besökare ska även ges möjlighet att samtycka till att kakor används.
Länkar

På denna webbplats kan det finnas länkar till andra webbplatser som inte står under kontroll av East Sweden Energy. Dessa länkar är endast för informationssyfte och vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. East Sweden Energy är inte ansvarig för något innehåll som länkats till från hemsidan. Om någon skada uppstår genom användning av information som presenteras kan endast upphovsmannen av respektive sidor vara ansvarig.

Upphovsrättsskyddat material

Författarna av hemsidan har inga avsikter att använda upphovsrättskyddat material utan tillåtelse. Vid problem med upphovsrättsskyddat material som använts på hemsidan, www.energiriket.com, bör East Sweden Energy meddelas till jens.zetterstedt@energiriket.com

Upphovsrätten för material som skapats av East Sweden Energy och dess anställda är skyddat. All kopiering eller användning av objekt såsom broschyrer, rapporter, diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan godkännande av East Sweden Energy.

 

Utskriftsvänliga sidor

Utskrift anpassar sig automatiskt till ett lämpligt format. Det är alltså normalt att dina utskrifter inte ser ut precis som på skärmen.

 

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. Datainspektionen är tillsynsmyndighet avseende behandlingen av personuppgifter.

 

Ansvarsfriskrivning

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns på webbplatsen.

 

Frågor

Har du frågor om eller synpunkter på vår webbplats kontakta jens.zetterstedt@energiriket.com