AR svetsning kan det vara något?

Under ett mycket intressant möte idag fick bland annat Curt Nicolin Gymnasiet(CNG AB), Siemens, Jernbro och Sonstorpsmekaniska testa svetsning i VR/AR miljö. Mycket intressant då det innebär en mängd praktiska fördelar så som att man kan träna sig på att svetsa på ett väldigt realistisk sätt utan att exempelvis behöva ventilation, man kan testa olika svetsmetoder och träna på olika moment. Man sparar tid på att utvärdera och sedan testa kunskapsnivån innan man kan gå vidare och svetsa i vanlig miljö. Man kan nyttja tekniken på en mängd olika språk som möjliggör att kunna kommunicera trots olika språkkunskaper.

Erfarenhet finns nu med ca 2000 levererade anläggningar globalt och Svenska Elektrod AB är först ut i Sverige med att erbjuda denna lösning. CNG AB, är första skolan i Sverige att testa tekniken. Skulle kunna innebär att man samverkar med industrin kring en eller flera utrustningar.