Additiv tillverkning, industri i förändring

Energiriket arbetar just nu med en förstudie inom additiv tillverkning (3D printade produkter), vars syfte är att utreda vilka gemensamma insatser och samarbete som krävs mellan skola, akademi och näringsliv för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att bli en världsledande region inom additiv tillverkning.

Förstudien pågår till slutet av Januari 2018.