Länk

Se Energirikets senaste nyhetsbrev för mars 2018. Där berättar vi bland annat om samverkansprojekt för att energieffektivisera med hjälp av superduktiga studenter från Linköpings Universitet och arbetet med att skapa ett regionalt center inom additiv tillverkning.

Nyhetsbrev_01_mars_2018