Nyheter

Nyheter

Additiv tillverkning, industri i förändring

18 december, 2017


Energiriket arbetar just nu med en förstudie inom additiv tillverkning (3D printade produkter), vars syfte är att utreda vilka gemensamma insatser och samarbete som krävs mellan skola, akademi och näringsliv …

Grytek får nya ägare

18 december, 2017


AS HARJU ELEKTER har 2018-01-08 blivit ny ägare i GRYTEK AB.

Med den nya bolagsgruppens gemensamma resurser, kunnande och synergier, skapas stora förutsättningar för ökade marknadsandelar i Sverige, Skandinavien och …

Agenda 2030 visar vägen

2 november, 2017


Seminariet ”Agenda 2030 visar vägen” gick av stapeln i Linköping den 30 Oktober. Väldigt viktiga frågor som diskuterades med fokus på hur vår region skall arbeta för att nå de …